Tribunal

Oravita istorica

CS-II-m-B-11172 Tribunal Pţa. Revoluţiei nr.2

 

Judecătoria Oraviţa în date istorice

 

Clădirea Judecătoriei Oravița este una dintre printre primele clădiri ale coloniștilor austrieci. A fost construită în 1721 a fost modificată în anii 1788 și 1838, în forma și aspectul de astăzi. Până în anul 1926 a fost sediul Direcției montanistic și trezorie militară. În perioada 1926-1951 a găzduit Tribunalul Județului Caraș, iar în prezent Judecătoria Oravița și biroul de Carte Funciară

Prin Legea pentru organizarea judecătorească din 01.09.1890 (cu modificările din 1891, 1892 şi 1896) se statuează că „justiţia se dă de: judecătoriile comunale şi de ocol; tribunalele de judeţ, curţile de apel; curţile cu juraţi; Curtea de Casaţie.”

Prin Legea nr. 5/1952 modificată în 1958 pentru organizarea judecătorească au fost înfiinţate tribunale populare de raion, oraş şi raion orăşenesc, astfel că la Oraviţa a funcţionat Tribunalul Popular Raional Oraviţa, până la împărţirea administrativ-teritorială în judeţe, în anul 1968.

Prin Legea 21/24.06.1968 de aprobare a Decretului nr.135/1968 se înfiinţează Judecătoria Oraviţa, o dată cu Tribunalul Caraş-Severin.

A funcţionat în clădirea de pe strada Revoluţiei nr.2, unde se află şi astăzi, fiind renovată între anii 1996-1998.

Category Oravita istorica

Share

Related Projects

Overview